Välkommen till Brf Vikingen 2:s hemsida! Här finns information om hur du felanmäler till SBC, kontaktar samfälligheten eller i specifika fall behöver kontakta föreningens styrelse.

Felanmälan

Felanmälan görs direkt till SBC. Om det är akut - som vid en vattenläcka - så finns kontaktnummer vid din port.

Läs mera

Parkeringsfrågor

Samfälligheten kontaktas vid frågor som rör parkeringar och andra gemensamma frågor för Mjölnerbacken.

Läs mera

Styrelsen

Föreningens styrelse kontaktas vid specifika frågor som andrahandsuthyrning och renoveringar, aptusbrickorna eller träfflokalen.

Läs mera

VIKTIGA PUNKTER FÖR SOMMAREN

Hej!

Styrelsen önskar informera föreningsmedlemmar och hyresgäster om några viktiga punkter.

  1. För att du som boende ska få snabb hjälp och service under sommaren så rekommenderar vi er att i första hand kontakta Teoge – oavsett ärende. Styrelsen är en styrelse och inte en servicefunktion. Styrelsemedlemmarna har också semester, även om vi gör vårt bästa att täcka upp och finnas till hands.
  2. Ha uppsikt på gårdarna och kring fastigheterna. Sommartid är högtid för inbrottstjuvar när boenden är på semester. Fråga gärna okända personer på gårdarna i vilket ärende de är här. Hjälp gärna en granne att tömma post och vattna blommor. Vid pågående inbrott ring 112!
  3. Sommartid är också en trevlig tid för barnen. Men du som vårdnadshavare, se till att inte dina barn lever om och skriker på kvällarna på gårdarna. Det uppskattas inte. Är det barn utifrån som lever om med tillhörande föräldrar, säg gärna till att detta är en bostadsrättsförening och de bör lugna ner sig under kvällstid.

Trevlig fortsättning på sommaren/semestern!

Styrelsen

STYRELSEN INFORMERAR NR. 7 – 2017

Service på bokningstavlorna
Styrelsen har beställt service på bokningstavlorna i tvättstugorna. Vår förhoppning är att detta ska ske snabbt samt åtgärda de problem som boende har upplevt med systemet.

Laddningsstationer till Lidret
Samfälligheten har beslutat att installera laddningsstationer i parkeringshuset Lidret. Hur planeringen ser ut och vilken omfattning kommer det att informeras om senare. Önskas detaljer, vänligen kontakta samfälligheten.

Skräp i elskåp och allmänna utrymmen
Det är strängt förbjudet att slänga skräp och bråte i elskåpen i trappen, förrådsutrymmen eller andra allmänna utrymmen. Styrelsen ser allvarligt på detta okynne samt ser över möjligheterna att stävja detta. Du som slänger ditt skräp på detta sätt kan riskeras att vräkas från din lägenhet.

Sommartid
Styrelsen – som övriga – går nu ner för lågvarv. Det kan innebära att just ditt ärende tar lite längre tid att administrera. Mycket bra information står på vår hemsida som vi varmt rekommenderar dig att bli bekant med. Vänligen läs informationen där innan ni kontaktar styrelsen.

Lungt på gårdarna
Viktigt att samtliga hjälps åt att se till det är lungt på gårdarna på kvällarna, särskilt när barn och ungdomar har sommarlov. Du som vårdnadshavare har det yttersta ansvaret för dina barn.

Glad sommar!

Önskar Styrelsen

 

STYRELSEN INFORMERAR NR. 6 – 2017

Styrelsen har konstituerat sig
Styrelsen har utsett Jimmy Forsberg till ordförande och Efraim Moström som sekreterare.

Styrelsen träffar Teoge
I början på juni kommer styrelsen att träffa Teoge. Styrelsen kommer att presentera de nya ledamöterna. Vidare kommer olika viktiga frågor att tas upp och diskuteras som ekonomi, förvaltning, m.m. Har du som medlem frågor som du önskar att styrelsen tar upp med Teoge, vänliga meddela styrelsen dessa frågor och spörsmål.

Vår utomhusmiljö
Styrelsen har tagit upp frågan om vår utomhusmiljö som extra viktigt. Har du några synpunkter och önskemål angående detta? Kontakta styrelsen!

Semestertider
Snart går många på semester och det gör också styrelsens ledamöter. Det kan leda till att vissa frågor kan ta lite extra lång tid. Men vi ska göra vårt bästa att vara tillgängliga.

Sommartider = inbrottstider
Nu när många åker på semester och vädret är fint så passar förstås tjuven på. Viktigt att vi alla som är kvar på gårdarna att hålla ett extra vakande öga på okända personer. Fråga gärna okända i vilket ärende de är i området. Du bör gärna berätta för dina grannar om du åker bort så de kan tömma din post och vattna dina blommor vid behov.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen

STYRELSEN INFORMERAR NR. 5 – 2017Årsstämma 2017
Vid årsstämman bjuds alla medlemmar in för att träffas. Det är ett viktigt och bra tillfälle att bland annat få mer information om föreningen, styrelsens tidigare och kommande arbete och att ställa frågor.

När: 15 maj, klockan 18.30. Information delades även ut under föregående vecka.

Badrumsrenoveringar
Vi vill påminna om vikten av att anlita pålitliga företag som utför fackmässigt arbete vid renoveringar. Vid felaktiga renoveringar av badrum kan kostsamma påföljder inträffa om det inte är utfört korrekt och följer regelverket. Du som bostadsrättsägare kan dessutom bära ansvar för renoveringar som gjorts under din ägandetid, även efter utflyttning. Vattenskador kan bli kostsamma och kan påverka både din eget boende, dina grannar och även föreningen.

Vår-/sommarfint i våra blomlådor
Plantering av blommor kommer att ske inom ett par veckor, så snart vädret tillåter. Arbetet med plantering av blommor i våra blomlådor utförs av Solsken trädgård.

Med vänlig hälsning, Styrelsen

 

Kallelse till årstämma

KALLELSE TILL ÅRSTÄMMA

Medlemmar inom Brf Vikingen 2 kallas till ordinarie årsstämma.

Tid: 2017-05-15 kl. 18.30

Plats: Träfflokalen gård 1

Vid årsstämman kommer sedvanliga frågor att behandlas.

I ett steg att bli en klimatsmart föreningen så kommer årsredovisningen och revisionsberättelse finnas tillgänglig på vår hemsida: http://www.brfvikingen2.se/foreningen/dokument/

Papperskopior kommer finnas tillgänglig vid stämman. Om du önskar en papperskopia innan så vänligen kontakta styrelsen via styrelsen@brfvikingen2.se

Välkomna!

STYRELSEN

Valberedningen söker intresserade

Vill du prova på att verka i styrelsen, 1 eller flera år? En styrelse i en bostadsrättsförening behöver ledamöter med olika kompetenser, bakgrund och livserfarenheter. Detta gäller även Dig som är ny medlem i föreningen eller har bott här sedan Hedenös. Det viktiga är att Du känner och vill ta ansvar för Din bostadsrätt. Där börjar det.

En mindre bra styrelse kan resultera i att din bostadsrätt förlorar värde. Detta sker oftast sakta men säkert under en längre tid. Dyra avtal sluts med tvivelaktiga entreprenörer, vilket gör att avgifterna måste höjas för att täcka de ökande utgifterna för föreningen. Detta medför att värdet på din insatslägenhet sjunker. Ännu värre, utan en behörig styrelse kan föreningen i värsta fall hamna under tvångsförvaltning eller att bolagsverket beslutar om tvångslikvidation. Därför behövs din insats!

När man köper en lägenhet i en bostadsrättsföreningen så blir man medlem i en förening och får besittningsrätt till en lägenhet. Det är föreningen som äger fastigheten. Om man som medlem inte kan tänka sig ställa upp i styrelsen så bör man söka sig till en annan boendeform. Det är faktiskt så.

Meningen är inte att några få ska ställa upp, utan samtliga ska hjälpa till. Vi är en förening med medlemmar som hjälps åt tillsammans!

Din insats behövs!

Kontaktinformation till valberedningen finns i din port alternativt skicka ett mail till valberedningen@brfvikingen2.se

Länk: Bolagsverkets information om styrelse i bostadsrättsförening

Varning för falska lägenhetsannonser

Styrelsen har blivit informerad om att en lägenhet i vår förening är utlagd på internet av en bedragare. Med stor sannolikhet bor personen inte i Sundbyberg.  Även om bedragaren utger sig för att vara en person som är folkbokförd här, så är det nog inte samma person.

Varningstecken: personen dyker inte upp på möten, säger att han är ”tjenis” med styrelsen. Pengar skall lämnas innan styrelsen godkänner andrahandsuthyrningen. Han bor utanför Stockholm och har inte tid att träffas när du kan, osv.

Med risk för att bli igenkänd eller tagen av polisen kommer bedragaren aldrig att dyka upp på några möten. Därför kommer personen ge massor av orsaker till varför han inte kan träffas. Begär då en bild av honom tillsammans med dagens tidning utanför aktuell bostad samt en bild på körkort eller ID. Det kommer var svårt för en bedragare att lämna ut. Slutligen kan man alltid kontakta fastighetsägaren.

Rekommenderar er som blivit drabbad att kontakta polisen.  Styrelsen kommer att vara myndigheterna behjälpliga.

STYRELSEN INFORMERAR NR. 4 – 2017


Årsstämma
Årsstämman för 2017 är: måndag den 15 maj. Information om tid kommer att komma.

Frågor till årsstämman
Om du har frågor som du vill ska tas upp på årsstämman kan du lämna in dem till oss genom att lämna ett brev med dina frågor i vår postlåda. Vår postlåda är svart och finns utanför styrelselokalen på Mjölnerbacken 21.

Entréportarna
Arbetet med att byta ut våra entréportar fortsätter. Bytet av portarna sker succesivt på grund av stor investeringskostnad.

Intresserad av att sitta i styrelsen?
Är du nyfiken och intresserad av att veta hur det är att sitta i en styrelse för en bostadsrättförening och/eller känner att du vill vara med och arbeta för att vår förening ska fortsätta vara en bra bostadsrättförening, är du välkommen att skicka in din intresseanmälan till oss. Det är ett lärorikt arbete och en givande erfarenhet! Skicka in din intresseanmälan till: valberedningen@brfvikingen2.se

Intresserad av att sitta i valberedningen?
Valberedningen föreslår personer till den nya styrelsen som sedan väljs på årsstämman. Intresserad av att sitta med i valberedningen? Skicka in din intresseanmälan: valberedningen@brfvikingen2.se

Med vänlig hälsning, Styrelsen                          

STYRELSEN INFORMERAR NR. 3 – 2017


Årsstämma
Preliminärt datum för årsstämman: måndag den 15 maj. Mer information kommer när datum och tid är fastställt.

Frågor till årsstämman
Om du har frågor som du vill ska tas upp på årsstämman kan du lämna in dem till oss genom att lämna ett brev med dina frågor i vår postlåda. Vår postlåda är svart och finns utanför styrelselokalen på Mjölnerbacken 21.

Intresserad av att sitta i styrelsen?
Är du nyfiken och intresserad av att veta hur det är att sitta i en styrelse för en bostadsrättförening och/eller känner att du vill vara med och arbeta för att vår förening ska fortsätta vara en bra bostadsrättsförening, är du välkommen att skicka in din intresseanmälan till oss. Det är ett lärorikt arbete och en givande erfarenhet!

Din intresseanmälan mejlar du till vår valberedning: valberedningen@brfvikingen2.s

Med vänlig hälsning, Styrelsen

STYRELSEN INFORMERAR NR. 2 – 2017


Skadegörelse
Vi har uppmärksammat skadegörelse i våra trapphus och utrymmen. Då det påverkar vår boendemiljö och ekonomi, vill vi givetvis att det upphör.

Vi har uppmärksammat de senaste händelserna och har koll på det som hänt.

Om man ser något suspekt framöver får man gärna meddela oss. Tillsammans kan vi hjälpas åt att värna om vår boendemiljö och ekonomi.
Mejladressen till styrelsen är: styrelsen@brfvikingen2.se

Tömma i cykelförråd
Skräp och saker som inte är cyklar får inte försvaras i våra cykelrum. Om man har skräp/saker i cykelförrådet måste detta tas bort omgående!

Ny städfirma
Från och med 1 mars 2017 ansvarar en ny städfirma för städningen.

Behöver du en till Aptusbricka?
För att beställa en Aptusbricka fyller du i ett beställningsformulär, som du hittar på vår hemsida, under ”Ditt boende”.

Om du inte hittar formuläret kan du kontakta oss per mejl så kan vi hjälpa dig.

Blanketten lämnas sedan till vår postlåda på Mjölnerbacken 21. Det går också bra att mejla blanketten till: styrelsen@brfvikingen2.se

Pris för Aptus är 400 kronor/st, max 6 st. 

Med vänlig hälsning, Styrelsen