Felanmälan

Föreningens fastighetsskötare: Teoge

Felanmälan kl. 8.00–16.00, lunchstängt 12.00-13.00 Telefon: 08-410 828 50
Via Internet:  www.teoge.se
Hyresärenden kl. 8.00-12.00 Telefon: 08-410 828 50
Längst ner på sidan finns ett felanmälningsformulär som går direkt till Teoge.

Akuta ärenden utanför kontorstid? Kontakta vår jourfirma.
Utöver kontorstid om något är akut, ring Stadens VVS-Energi (Jour): 08-29 43 70

OHYRA
Vid problem med skadedjur kontakta Anticimex per telefon: 08-517 634 00
BRF Vikingen2’s försäkringsbolag är Gensidige www.gjensidige.se

STÖRNING
Störningsjouren: 08-568 214 00

NÖDSITUATION
Vid nödsituation ring SOS alarm: 112

För övriga ärenden (parkering, sopnedkast, städning, osv.) – se Kontaktuppgifter


Kontaktformulär för felanmälan till TEOGE:

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost

Ditt telefonnummer (obligatorisk)

Din adress (obligatorisk)

Ämne

Din felanmälan, skriv så utförligt som möjligt