Daily Archives: 19 April, 2018

2 posts

Kallelse till årstämma

KALLELSE TILL ÅRSTÄMMA

Medlemmar inom Brf Vikingen 2 kallas till ordinarie årsstämma.

Tid: 2018-05-14 kl. 18.00

Plats: Träfflokalen gård 1

Vid årsstämman kommer sedvanliga frågor att behandlas.

I ett steg att bli en klimatsmart förening så kommer årsredovisning och revisionsberättelse att finnas tillgängliga på vår hemsida: http://www.brfvikingen2.se/foreningen/dokument/

Papperskopior kommer finnas tillgängliga vid stämman. Om du önskar en papperskopia innan så vänligen kontakta styrelsen via styrelsen@brfvikingen2.se

Välkomna!

STYRELSEN

STYRELSEN INFORMERAR NR. 02 – 2018

Årsstämman
Föreningens årsstämma kommer att hållas måndagen den 14:e maj kl 18.00. Kallelse och sedvanliga dokument kommer att delas ut inom lagstadgad tidsperiod. Mer information kommer i din brevlåda och i portarna.

Ni som fått meddelanden maa OVK.
Ni som har fått brev maa OVK-inspektionen måste utföra de justeringar som ni anmodas att göra. Detta är ett lagkrav och är inte förhandlingsbart. Om ni inte justerar detta självmant kommer föreningen ta ansvaret och lägga kostnaden på er. Det är du som bostadsrättsägare som ska informera dig om vilka lagar och regler som styr ditt boende. Särskilt vid renoveringar. Har du frågor om detta kontakta Teoge.

Utemiljöerna
Styrelsen har för avsikt att förbättra utemiljöerna. Därför önskar vi att boende i föreningen inkommer med förslag till styrelsen på enklaste sätt. Detta är viktigt att boende känner sig delaktiga i utformningen av utemiljöerna.

Varma hälsningar,

Styrelsen